Chính sách đổi trả

Chúng tôi luôn luôn vì khách hàng, chúng tôi chấp nhận tạo điều kiện cho khách đổi và trả hàng trong trường hợp khách mua hàng chưa bóc tem, hàng hóa còn nguyên vẹn ko bị xước xát hoặc méo móp. Thời gian đổi trả là 7 ngày kể từ ngày mua, quá 7 ngày chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi trả. 

 

Trường hợp không được đổi trả hàng:

 

1 - Khách hàng mua sản phẩm của bên khác.

2 - Khách hàng đã bóc tem hoặc cào (kể cả chưa nhắn tin kiểm tra).

3 - Không được phép đổi sang những sản phẩm có giá trị nhỏ hơn sản phẩm đã mua. Chỉ được đổi hoặc trả sang những sản phẩm có giá trị tương đương hoặc lớn hơn.

4 - Khách đi tỉnh vẫn được đổi trả, khách chịu phí vận chuyển khi chuyển về cửa hàng.

 

 

Tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn đặt hàng

Thanh toán & vận chuyển